Rodinný dům


Myslím si a pÅ™edpokládám, že každý ÄlovÄ›k by si přál mít takové bydlení, aby mu to tam vyhovovalo. Ale jednou jsem takhle slyÅ¡ela, že prý osmdesát procent lidí je nespokojených, jak bydlí. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdy si za to mohou lidé sami. Je potom logické, že když tÅ™eba lidé nebudou chtít pracovat a nebudou chtít jít do práce a budou chtít mít pÄ›kné bydlení. Tak pochybuji, že na to dosáhnou, když nebudou mít finance ze zamÄ›stnání. Například já vždycky chci, abych mÄ›la dostatek penÄ›z, abych si mohla koupit to, co chci, protože já jsem docela hodnÄ› vybíravá.

Co říkáte na tenhle luxusní dům?

A také jsme si s partnerem Å™ekli, že bychom chtÄ›li mít veliký dům. A protože já jsem tehdy pracovala opravdu hodnÄ›, zatímco partner málo, tak jsme se dohodli, že partner si jeÅ¡tÄ› ke svému zamÄ›stnání vezme brigádu. Alespoň tÅ™eba jenom na pÄ›t let, než si pořádnÄ› naÅ¡etříme peníze bokem. My jsme si Å™ekli, že za pÄ›t let si totiž vezmeme na hypotéku nÄ›jaký vÄ›tší dům, ne úplnou novostavbu, ale spíš nÄ›kde starší domeÄek na vesnici, kde bude hlavnÄ› veliká zahrada. Protože já už jsem si ji plánovala, že budu také chovat zvířata, a to hlavnÄ› slepice. A také jsem chtÄ›la mít nÄ›meckého ovÄáka a také dvě koÄky a tohle samozÅ™ejmÄ› nemůžeme mít v malém bytÄ›.

Vždy jsem chtěla veliký dům.

Proto chci, abychom mÄ›li hlavnÄ› velikou zahradu, aby tam ta naÅ¡e zvířata mohla být, aby tam zvířata mohla bÄ›hat. Proto jsem chtÄ›la dům také z toho důvodu, že v bytÄ›, když jsem bydlela opravdu celou dobu s rodiÄi a se svými sourozenci, tak nikdy také nezapomenu na to, jak jsme se tam vÅ¡ichni maÄkali. Bylo to nÄ›kdy opravdu stísnÄ›né. Také jsme se tam potom se staršími sourozenci hádali, protože nikdo nemÄ›l své soukromí. MÄ›la jsem dva sourozence a vÅ¡ichni tÅ™i jsme spali v jedné místnosti. Bylo to opravdu stísnÄ›né a já jsem si Å™ekla, že až budu dospÄ›lá, tak urÄitÄ› si vezmu nÄ›jaký dům anebo opravdu hodnÄ› prostorný byt, protože už se nechci maÄkat v malém bytÄ›.