Reality show


V televizi se toho moc neděje
Když si projdete televizní program, mnoho filmů a seriálů se víceménÄ› opakuje stále dokola. Klasiku, kterou znají vÅ¡ichni, televizní stanice pouÅ¡tí pořád a pořád. Jde o filmy které jsou staré, kvalitní a velmi populární i po mnoha desítkách let, kdy spatÅ™it svÄ›tlo svÄ›ta. Legendy Äeského filmu nestárnou ani dnes, ale je pravda, že sledovat totéž nÄ›kolikrát roÄnÄ› je ponÄ›kud nezáživné. Z toho důvodu si mnoho lidí pÅ™edplácí streamovací služby, které nabízejí stovky až tisíce novinek, na které se legálnÄ› m§žene podívat i u sebe doma. To co sledujeme v televizi je odrazem stavu celé spoleÄnosti. Mnoho lidí televizi radÄ›ji vyhodilo, protože si prostÄ› z programu nevyberou nic co by je zajímalo.

televize na zdi

Ti kteří televizi stále mají podle průzkumů sledují reality show, a u nás je velmi populární ta, kde se na týden vymÄ›ní manželky a prohodí si domácnosti. Je to skvÄ›lá sonda do Äeských rodin, protože díky tomu můžeme vidÄ›t, jak žijí ostatní. Část lidí je pÅ™esvÄ›dÄena že nikdo normální by se tam nepÅ™ihlásil, protože celá doba trvání show pobíhá pÅ™ed kamerami, takže vÅ¡ichni sledující vidí nejen jejich byty a domy, ale i jejich chování. OdmÄ›nou za dokonÄení natáÄení je finanÄní obnos.

fotbal v televizi

Mezi další oblíbené reality show patří kuchaÅ™ské soutěže, soutěže kde si cizí lidé hledají partnery, ale i různé renovace. NÄ›které show mohou být i užiteÄné a ÄlovÄ›k se v nich dozví nové informace, ale podle statistik malí nejvyšší sledovanost takové programy, kde se mohou dívat do cizích domácností a hodnotit životy jiných lidí. Do jaké míry je to normální je otázka, na kterou asi nebude moc snadné najít odpovÄ›Ä. Je nutno podotknout, že lidé se do takových programů hlásí dobrovolnÄ›. Je jasné že nejvÄ›tším lákadlem je právÄ› finanÄní odmÄ›na, a tak je potÅ™eba poÄítat s tím, že se do nich budou hlásit spíše lidé sociálnÄ› slabší. Otázka je, zda se takovými lidmi bavit.