Restitučním nárokem vše teprve začíná


Zjistili jste, že můžete vlastnit zemÄ›dÄ›lskou půdu? Byl Váš dÄ›d jejím původním vlastníkem? Celá léta dÅ™el, aby si mohl tenkrát tuto půdu koupit a zaÄít hospodaÅ™it na svém? A byla mu posléze násilnÄ› odebrána mocenským režimem? Jste jeho přímými potomky? Pak je Váš restituÄní nárok oprávnÄ›ný! Můžete se radovat! Ale! Vždycky je tu nÄ›jaké ale, které VaÅ¡i radost může oslabit. Víte, jak dlouho se mohou vést procesy o navrácení půdy? Jste si vÄ›domi, co Vás teprve nyní Äeká za úřednická martýria, která se Vám mohou zdát nekoneÄná?

Užijte si peněz hned

Průtahy a zase jen průtahy. Dokazování své identity, dokazování pravosti dokumentů. A teprve potom vlastní náprava kÅ™ivd v minulosti, které byly spáchány na VaÅ¡em pracovitém dÄ›dovi! Když už se koneÄnÄ› dostanete do stadia, kdy Äekáte na navrácení, Äi náhradu oné zemÄ›dÄ›lské půdy, opÄ›t ubÄ›hne pár let, které Vás dÄ›lí od koneÄného vyrovnání. V podstatÄ› stále jen Äekáte. Vy ovÅ¡em Äekat opravdu nemusíte! Vy se můžete obrátit na nÄ›koho, kdo Vás vyplatí hned a tím VaÅ¡e právo odkoupí. A to je pÄ›kná informace, viÄte?