Firmy a jejich společenská odpovědnost

V dnešní době je na světě nespočet firem, společností, podniků a různých sdružení, některá jsou malá a jiná zase celosvětová. Všechny podniky mají ale alespoň jednu věc společnou, a to dodržovat práva a povinnosti a tím pádem chovat se a pracovat dle zákoníků a práv. Běžní lidé mají odpovědnost a mají ji i firmy a podniky, říká se jí takzvaná společenská odpovědnost.

dodržovat práva

Společenská odpovědnost je odpovědnost podniků, firem, sdružení apod. za dopady na nás – na společnost. Zákony a normy kontrolují, zda firma či podnik dodržuje práva, pečuje o životní prostředí nejen pracoviště a o zaměstnance, k zaměstnancům udržuje rovný přístup, zajišťuje pro zaměstnance celoživotní vzdělávání, dbá na úsporu energie, vody a jiných zdrojů, jejich produkty mají kvalitu a určitou hodnotu a celkově by se všechny firmy a podniky měly snažit, aby jejich vliv na společnost byl co nejvíce pozitivní a smysluplný. Právě touto problematikou se zabývá firma Grade Group a pokud i vy máte podnik nebo firmu a chcete mít čistý štít, jak se říká, firma Grade Group vám nabízí:

poradenství a konzultaci

provedení úvodního odborného přezkoumání stavu CSR (společenská odpovědnost organizací)

prověření, zda existuje dokumentace CSR

identifikuje vám slabá místa

navrhne strategie CSR

zrealizuje průzkum spokojenosti vašich zaměstnanců

provedení interního atributu

zpracování veškerých potřebných dokumentů

komplexní služby v nastavení řízení systému CSR

zavede a udrží systém CSR

bude školit vaše zaměstnance

zajistí certifikát CSR

bude vaším manažerem CSR

bude vás zastupovat v soutěžích a cenách CSR

se vším vám pomohou

Mimo jiné firma nabízí i jiné služby. Specializuje se například s pomocí hospodaření energií, bezpečností práce, poradí s analýzou rizik, zajistí certifikaci Tisax, která je potřeba v automobilovém průmyslu, nebo se třeba postarají o GDPR a o požární ochranu vaší firmy. Vše naleznete na jejich stránkách Grade Group.