Jak bychom měli spravovat svou webovou stránku


Vlastní internetová stránka je dnes v podstatÄ› nutností pro téměř každou firmu, a zÅ™izuje si ji také mnoho fyzických osob. A není divu, je to jeden z nejlepších způsobů, jak získat nové zákazníky Äi pÅ™edstavit svÄ›tu své nápad. Funguje ovÅ¡em pouze tehdy, pokud se o ni budeme řádnÄ› starat. A mezi to patří také její správa. A to je nÄ›co, s Äím se mnoho z nich pere. Jen málokdo s výjimkou odborníků totiž ví, co vÅ¡e je k tomu potÅ™eba a jak by mÄ›la vypadat. PÅ™itom staÄí znát pár základních pravidel.

 

různé typy webových stránek

 

V první Å™adÄ› je nutné udržovat svůj web aktuální. Kdykoliv se objeví nÄ›jaká zmÄ›na, aÅ¥ už v otevírací dobÄ› nebo v naÅ¡em sortimentu, je nutné ji ihned na naÅ¡em webu zmÄ›nit. NávÅ¡tÄ›vníci totiž oÄekávají, že veÅ¡keré informace, které tam najdou, budou odpovídat skuteÄnosti. Pokud zjistí, že tomu tak není, pak se jejich důvÄ›ra v danou firmu Äi osobu sníží, což rozhodnÄ› nechceme. Proto je nutné, aby se zde každá zmÄ›na objevila co nejdřív.

 

Dále je tu také umístÄ›ní textu, obrázku a reklam. Různí provideÅ™i i servery, které internetové stránky hostují, obÄas mÄ›ní svůj systém na novÄ›jší. Je to pochopitelné, také chtÄ›jí svým zákazníkům nabídnout ty nejlepší a nejkvalitnÄ›jší služby. PÅ™itom se ovÅ¡em může stát, že se náš web ponÄ›kud „pomíchá“, podobnÄ› jako když například zmáÄkneme Å¡patné tlaÄítko ve Wordu. Je proto vhodné to pravidelnÄ› kontrolovat.

 

obchod přes internet

 

Pokud máme na naÅ¡em webu i diskusi Äi dokonce fórum, mÄ›li bychom jej moderovat. ZkuÅ¡enost totiž ukázala, že pokud je diskuse neomezená a nijak neusmÄ›rňovaná, nevede to k pÄ›kným výsledkům. A nejsou to jen lidé, ale Äasto také programy, které spamují internetové diskuse odkazy na nejÄastÄ›ji zavirované stránky. Tomu je vhodné se vyhnout, udržovat diskusi v mezích a takovéto příspÄ›vky mazat.

 

Ano, není to tak lehké, jak se může na první pohled zdát. Avšak pokud chceme, aby byla naše webová stránka navštěvovaná, pak je to v podstatě jediná možná cesta, kterou můžeme jít. Výsledek však stojí za to.